Ja man skolā dara pāri, tad man ir slikta attieksme pret sevi.

AKTUALITĀTES

ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"

Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā no 2018. gada 20. novembra līdz 23. novembrim Veselības inspekcija īsteno ESF projektu „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” darbības Nr. 6.1.16 "Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumu”.
20.11.2018. skolā tika uzstādītas gaisa kvalitātes mēriekārtas 3 klašu telpās.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība).