Skolas vide ir manu domu radītā pasaule.

IEPIRKUMI
Lēmums: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas iepirkumu komisija 2017.gada 17.novembrī pieņēma lēmumu iepirkumā "Jaunas automašīnas piegāde Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas vajadzībām"slēgt ar IK Gints Segliņš -reģ.Nr. ATU 65339412 par summu EUR 30990 bez PVN.
Lēmums: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas iepirkumu komisija 2015.gada 30. septembrī pieņēma lēmumu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām slēgt līgumu ar SIA “S.A.V.”, reģ. Nr. LV40003226249 par summu 83913,82 EUR
Lēmums: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas iepirkumu komisija 2014.gada 30. septembrī pieņēma lēmumu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām slēgt līgumu ar SIA “S.A.V.”, reģ. Nr. LV40003226249 par summu 60430,05 EUR
Lēmums: Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas iepirkumu komisija 2013.gada 30.septembrī pieņēma lēmumu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām slēgt līgumu ar SIA "S.A.V.", reģ.Nr. LV40003226249 par summu 53292,60 Ls
Lēmums: Rīgas Sanatorijas speciālās internātpamatskolas iepirkumu komisija 2012.gada 19.septembrī pieņēma lēmumu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām slēgt līgumu ar SIA "S.A.V.", reģ.Nr. LV40003226249