Kā es izturēšos pret sevi, tā citi izturēsies pret mani.

DOKUMENTI
Izmainas skolas ieksejos noteikumos_apstiprinātas 13.03.2018..pdf - 2018-05-02
Izmaiņas Skolas Iekšējās kārtības noteikumos.pdf - 2018-02-27
2017.gadā veiktie pretkorupcijas pasākumi.pdf - 2018-01-25
Attīstības plāns 2016-2019.pdf - 2017-02-17
2016-Skolas pašvērtējums.doc - 2017-02-13
Labotie skolēnu noteikumi 2016.pdf - 2017-01-19
2016 Audzināšanas un kārtības pasākumi.pdf - 2017-01-19
nr.2. Internāta noteikumi- 2016.pdf - 2017-01-19
Nr.5. Kavējumu uzskaite.pdf - 2017-01-19
Par nepiederošu pers.atrašanos skolā.pdf - 2016-12-13
skolasnolikums2013.pdf - 2013-09-22